Zoals elke organisatie draait ook onze geloofsgemeenschap op het vele werk dat door vrijwilligers wordt verzet. Hieronder vindt u een verkort overzicht van de diverse werkgroepen. Wilt u meer weten of zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u contact opnemen met het betreffende locatieraadslid.

Voorzitter:  Vacant

 

Secretaris: Bertha Heidotting (06-55335742)

Werkgroepen: Parochiebureau, Ledenadministratie, Parochieblad

Budgethouder: Sharon Rocks (0591 ) 531161

Onderhoud gebouwen: Tonnie Conen (0591-318374)

Begraafplaats: Rene Tieck  06 15212263

Diaconie: vacant

Werkgroepen: Zorg voor rouwenden,Communie thuis, V.O.M., Vastenactie, Sams Kleding actie, Ouderenviering

Liturgie:  Bertha Heidotting 0655335742

Werkgroepen: Woord- en communievieringen, Avondwake, Acolieten en misdienaars, Lectoren, Kosters, Bloemschikken, Uitvaartassistenten, Collectanten

Catechese: Marianne Keurs (0591-349088)

Werkgroepen: Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, Jongerenwerk

Gemeenschapsopbouw: vacant

Archief
Agenda

Geen activiteiten.