20140118-_MG_2805

Foto: E. Pepping

De heilige Antonius van Padua is de patroon van de parochie van Zwartemeer. Meestal heeft de parochiekerk dezelfde naam als de parochie zelf. Zo niet in Zwartemeer. In 1969 werd de H. Antoniuskerk aan de Hogeweg verlaten voor een nieuwe parochiekerk, die centraal in het dorp staat en beter voldoet aan de eisen van de huidige tijd. De nieuwe kerk is op 22 december 1969 door bisschop dr. J.B.W.M. Möller geconsacreerd en is toegewijd aan de meest ultieme geloofswaarheid: Jezus’ verrijzenis uit de dood. De parochiekerk heet dus Verrijzeniskerk. De oude H. Antoniuskerk is door bisschop dr. J.B.W.M. Möller officieel aan de eredienst onttrokken. Daarmee is de oude H. Antoniuskerk geen kerk meer hoewel het gebouw nog bestaat en bouwkundig, architectonisch als een kerk wordt herkend. Desondanks bleven de parochianen een band houden met Antonius van Padua. Dat typeert de volksheilige die Antonius altijd is geweest.

Antonius werd 15 augustus 1195 in het Portugese Lissabon geboren een kreeg van zijn ouders de naam Fernando Martin de Bulhom (of Bulhoes). Ferando’s ouders stierven jong. Zijn familie liet hem aan de kathedraalschool in Lissabon studeren. Die school werd door Engelse geestelijken geleid.

Op 15-jarige leeftijd trad Fernando in bij orde van de Augustijnen. Twee jaar later kreeg hij toestemming zich verder uit de wereld terug te trekken. Fernando begon zijn theologiestudie in het Augustijner klooster van het Heilig Kruis in Coïmbra. Waarschijnlijk ontving hij daar de priesterwijding. Naast studie en gebed besteedde Fernando zijn tijd als gastenpater.

In 1220 stond het Franciscaans klooster van Coïmbra volop in de belangstelling. Geïnspireerd door Franciscus arriveerden 6 minderbroeders op doorreis naar Marokko, om daar het Evangelie te verkondigen. Zij hadden in Marokko veel te verduren. Onthoofd kwamen hun lichamen weer terug in Coïmbra. Hun eenvoud, gehoorzaamheid, geloofsijver en levensoffer omwille van het Evangelie sprak menigeen tot verbeelding. Fernando verlangde het voorbeeld van de minderbroeders te volgen: niet met het zwaard maar met het kruis de Kruisvaart naar Marokko te maken. Hij verruilde het Augustijner klooster voor de Franciscaanse gemeenschap in Coïmbra. Bij de inkleding kreeg Fernando de naam Antonius, vernoemd naar de patroon van zijn nieuw geestelijk tehuis.

Eenmaal in Marokko werd Antonius ziek, veel werk heeft hij er niet kunnen verrichten. Antonius ging per boot terug naar Coïmbra. Sterke wind dreef zijn schip naar Sicilië. Met zijn Siciliaanse medebroeders reisde Antonius naar Assisi om de spraakmakende Franciscus zelf te zien. Vandaar belandde Antonius in het rustige klooster van Monte Paolo bij Forli. Daar werd zijn redenaarstalent ontdekt. Antonius had de gave om het Evangelie bezield in eenvoud, herkenbaar en zuiver uit te leggen. Een praktisch ingestelde zielzorger en volksprediker. Op verzoek van Franciscus werd Antonius leermeester van onervaren minderbroeders. Hij werd in Bologna leraar theologie. Die functie kreeg Antonius later in Padua.

Naast zijn werk binnen de eigen orde, trok de bewogen Antonius erop uit om ook onder de burgerij te prediken. Hij preekte tegen kerkelijke bewegingen en stromingen die het christelijk geloof niet zuiver beleefden. Talrijk en kleurrijk zijn de wonderverhalen rond Antonius. Hij overleed 12 juni 1231 in Arcella nabij Padua. Een maand na Antonius’ overlijden vroeg de magistraat van Padua namens de bevolking van Padua om de heiligverklaring van Antonius. Die heiligverklaring gebeurde 30 mei 1232 in Spoleto door paus Gregorius IX. In 1946 werd Antonius van Padua door paus Pius XII uitgeroepen tot Kerkleraar. Padua is na Rome en Lourdes, in grootte, het derde katholiek bedevaartsoord.

Antonius is ook bekend als patroon van verloren zaken. Een bekend schietgebed luidt: Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik … weer vind.’

of

‘Heilige Antonius van Padua,
zalige vrucht van Spanje, minnaar van Gods huis,
breng asjeblieft …. terug naar huis’

Soms kun je zelfs het geloof kwijt zijn. Antonius kan u ook het verloren geloof terugbrengen ….. tenminste als u zich met het vertrouwen van een kind door Antonius durft laten dragen.

 

Archief
Agenda

Geen activiteiten.