Wie zijn wij?

Wij zijn het kinderkoor van de St. Antonius van Padua parochie in Zwartemeer en we houden van zingen! We zijn dit jaar op 20 augustus opnieuw gestart en ons koor bestaat momenteel uit 24 leden.

Wanneer zingen wij?

Wij zingen ongeveer eens in de 8 weken tijdens een (familie)viering in de kerk. 

Wanneer repeteren wij?

We repeteren elke woensdagavond van 17.45 – 18.30 uur (m.u.v. schoolvakanties) in de RK kerk te Zwartemeer.

Voor wie?

Voor alle kinderen (vanaf de kleutergroepen tot aan de 1e /2e klas voortgezet onderwijs, van welke (basis)school of dorp dan ook) die houden van zingen. Wel verwachten we je inzet en enthousiasme om te zingen! en zich hier ook voor inzetten!

Wie doet de begeleiding?

Even voorstellen: mijn naam is Mirella Peters-Burmann en ik ben getrouwd met Henri. We hebben samen drie kinderen en een hond en we wonen in Zwartemeer. Ik ben dit jaar (mei 2014) afgestudeerd aan de Katholieke Pabo in Zwolle (KPZ) en werkzaam als leerkracht op een basisschool. Ik houd van zingen heb daarom in mijn opleiding muziek/ drama als vakprofilering gekozen. Dat maakt me geen dirigent maar wel iemand die kinderen graag liedjes leert omdat ik zingen belangrijk vind voor kinderen!

Ook zing ik zelf bij The Young People, eveneens een koor van de St. Antonius van Padua parochie.

Mocht U nog vragen hebben dan hoor ik dat graag!

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Nog vragen?

Groet,

Mirella Peters- Burmann

E- mail: mirellapetersburmann@hotmail.com

Archief
Agenda

Geen activiteiten.