IMG_9744B1

Foto: D. Thole

Het parochiekerkhof van Zwartemeer is ingewijd in oktober 1921 tegelijkertijd met de inwijding van de eerste Parochiekerk, de H. Antoniuskerk. Door de vele jaren heen is er altijd veel aandacht besteed aan ons kerkhof, we mogen ons verheugen in toegewijde vrijwilligers die veel onderhoudswerkzaamheden verricht hebben, tot op de dag van vandaag. Er is een vaste groep vrijwilligers die wekelijks bezig is, en daarnaast een iets grotere groep, die enkele keren per jaar mee helpt op het moment er een grotere klus geklaard moet worden.
Tussen 1995 en 2010 is onder de slogan van “ere wie ere toekomt” in een aantal fases het kerkhof en de gehele omgeving gerenoveerd. Met de slogan werd bedoeld dat men wat terug wilde doen voor al die parochianen die hier ter ruste zijn gelegd en die tijdens hun leven ook veel voor de parochie hebben gedaan.

Ligging

Het kerkhof is gelegen aan de Hogeweg pal naast de voormalige Antoniuskerk.

Mogelijkheden voor begraven, urnen bijzetten en verstrooien

IMG_9734 B1

Foto: D. Thole

Op het kerkhof van Zwartemeer kunnen mensen kiezen voor een enkel of een dubbel graf. Dat kan in beide gevallen met en zonder kelder. Daarnaast zijn er op het kerkhof kant en klare keldertjes aanwezig waarin een urn geplaatst kan worden. Ook is een apart strooiveld aangelegd waar de as van een overleden uitgestrooid kan worden. Op genoemd strooiveld staat een groot houten kruis waar bordjes op geplaatst kunnen worden met de naam van iemand waarvan de as is uitgestrooid.

Voor wie is deze laatste rustplaats bestemd?

Op het kerkhof worden alleen Rooms Katholieken begraven / bijgezet / uitgestrooid en zij, die ten tijde van hun overlijden dan wel ten tijde van het overlijden van hun partner, gehuwd waren dan wel duurzaam samenwoonden met een Rooms katholiek alsmede het tot de huishouding behorende minderjarig kind, pleeg- of stiefkind. Bovenstaande geldt zowel voor huidige parochianen als voor voormalige parochianen die om een of andere reden zijn verhuisd naar elders maar te kennen hebben gegeven graag hier te willen worden begraven / bijgezet / uitgestrooid.

IMG_9751 B1

Foto: D. Thole

Reserveren van een bepaalde grafruimte en/of een optie op een grafruimte
Reserveren van een grafruimte en/of een optie nemen op een grafruimte is in principe niet mogelijk tenzij men hiervoor vanaf het moment dat men een grafruimte reserveert de gebruikelijke tarieven voor grafrechten betaald.

Fonds Uitvaart Voorziening

Binnen de parochie van Zwartemeer bestaat een Fonds Uitvaart Voorziening. Dit fonds is ingesteld in 1954 en kan gezien worden als een solidariteitsfonds. Dat fonds houdt in dat parochianen die daar lid van zijn, bijna alle kosten die te maken hebben met de kerk zoals de kerkdienst, het begraven, de grafrechten enz. vergoed krijgen vanuit genoemd fonds.

Contactpersonen:

Annet Harms

Annet is te bereiken via het centrale telefoonnummer (06 – 517515 92) of via het locatiebureau (dinsdag 18.30 tot 19.00 uur).
Annet Harms is verantwoordelijk voor de algehele administratie van het Fonds Uitvaartvoorziening en voor de administratie aangaande het kerkhof.

Richard Valentin is beheerder van het kerkhof . 06 23 82 03 49

Richard Valentin is verantwoordelijk voor het totale onderhoud van het kerkhof en is daarnaast ook de coördinator van de werkgroep

Wander Snippe

Tel. 0591-314063
Wander is contactpersoon voor de parochie in geval van overlijden van een parochiaan. In geval van overlijden van een parochiaan dienen uitvaartleiders Wander Snippe als eerste telefonisch te benaderen. Vervolgens stelt Wander iedereen, die binnen de parochie een rol heeft binnen het uitvaartgebeuren, op de hoogte.

Verdere informatie

Verdere informatie kunt u vinden in:
A. Het Reglement van het Rooms Katholiek Kerkhof te Zwartemeer
B. Reglement van het Fonds Uitvaart Voorziening (voorheen kerkhofverzekering)
C. De Parochiële Informatiegids die door de parochie wordt uitgegeven en waar alle informatie in vermeld wordt.

Archief
Agenda

Geen activiteiten.