Noodkerk 2014De wens voor een eigen RK. kerk in Zwartemeer wordt al in 1914 geuit door de toenmalige bewoners van ons dorp. Ze hadden moeite met de moeizaam begaanbare veenpaden naar de kerken in Klazienaveen en Twist

Hun wens gaat in 1912 in vervulling met de bouw van een noodkerk aan de Hogeweg. Maar de kerk en de parochianen zijn met name in de wintertijd moeilijk bereikbaar voor de pastoor en de kapelaans van de parochie uit Klazienaveen, waarvan Zwartemeer toen onderdeel was. Besloten wordt tot de oprichting van een eigen parochie en een eigen nieuwe kerk in Zwartemeer.

Eind 1918 krijgt kapelaan Peters de opdracht om een eigen parochie en een eigen kerk te gaan stichten.

Antoniuskerk en pastorieAan het eind van 1921 wordt de nieuwe kerk in gebruik genomen en wordt kapelaan Peters geïnstalleerd als eerste pastoor van de parochie van Zwartemeer, die Parochie van de H. Antonius van Padua gaat heten . De nieuwe kerk wordt Antoniuskerk genoemd.

De eerste pastoor en nadien ook zijn opvolgers hebben er toe bijgedragen dat er in ons dorp een levendige katholiek geloofsgemeenschap is ontstaan met een eigen RK school, een eigen parochiehuis, een woning voor de wijkzuster en niet te vergeten de oprichting van veel verenigingen, zoals een eigen zangkoor, een vrouwengilde, de gidsen de padvinders en een eigen voetbalvereniging.

In de jaren 1960 en 1961 werden twee parochianen tot priester gewijd en deden hun eerste H. Mis in de Antoniuskerk.

In de loop van de jaren waren de bewoners verhuisd van het huidige Bargerveen en Kamerlingswijk naar de nieuwbouw aan de Huizen, De Blokken en de Hoven en de Eemslandweg. Bij vele parochianen ontstond de wens om zowel de school als de kerk te verplaatsen naar dit nieuwe centrum van ons dorp.

In 1964 werd al een eerste aanzet gedaan door de verkoop van de oude pastorie aan de zusters Franciscanessen, die het als hun klooster in gebruik gingen nemen. De toenmalige pastoor nam zijn intrek in de woning van de hoofdmeester die met pensioen was gegaan. In 1968 werd de nieuwe RK Basisschool in gebruik genomen en een jaar later in 1969 werd de nieuwe parochiekerk, die als naam De Verrijzeniskerk kreeg, ingewijd.Verrijzeniskerk in aanbouw6 1968

De oude Antoniuskerk bleef de eerste jaren nog wel in gebruik voor de vieringen in het weekeinde en voor uitvaartdiensten. Maar na het vertrek van de zusters Franciscanessen en de verkoop van het klooster aan een particulier kwam een eind aan de vieringen in de Antoniuskerk.

Sedert de oprichting heeft de parochie 9 pastoors gekend en twee pastoraal werkers. In de periode 1991 tot 2000 had de parochie geen eigen pastoor en werden de diensten gedaan door de pastoors uit Klazienaveen en Emmer-Compascuum en de hulp van vele vrijwilligers. De parochie werkt samen in het IPO met de parochies uit Klazienaveen, Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum. Uiterlijk in 1918 moeten deze vier parochies echter samengaan in één nieuwe parochiegemeenschap. Dit fusieproces is op dit moment nog gaande.

Archief
Agenda

Geen activiteiten.