KVKerkhof01Algemeen

In het jaar 1904 is de kerk van de parochie H. Henricus, gelegen aan de Langestraat, in gebruik genomen. Achter de kerk in zuidelijke richting werd een kavel grond aangewezen als toekomstige begraafplaats voor overleden parochianen.

In het begin waren er 4 klassen voor begraven. Overledenen werden ingeschreven in het overlijdensregister met vermelding “begraven op het kerkhof”. Waar exact werd niet vermeld. Voor kinderen die stierven zonder het doopsel te hebben ontvangen werd een niet gewijde uithoek van het kerkhof aangewezen dat door een haag werd afgeschermd. Gelukkig is dit heden niet meer het geval. Voor de ongedoopt begraven kinderen is op het kerkhof in 2001 een speciaal monument opgericht, zodat de ouders van deze kinderen ook een eigen gedenkplaats hebben.

In 1983 benoemde het kerkbestuur een commissie die de opdracht kreeg het kerkhof een grondige opknapbeurt te geven en ook om een goede administratie aan te leggen voor het registreren van de begravingen op het kerkhof.

De commissie is voortvarend van start gegaan. Als eerste werd een nieuw reglement samengesteld, waarna er een periode volgde van opmeten en intekenen van de graven, registreren van de overledenen en het opsporen van de rechthebbenden.


Ligging

De ingang van het kerkhof ligt aan de Stellingstraat Zuidzijde schuin tegenover de Henricuskerk.


KVkerkhof02Mogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden voor gebruik van het kerkhof. Mensen kunnen direct in de aarde begraven worden, of met gebruikmaking van een grafkelder. Het is ook mogelijk om asbus van overledenen bij te zetten in een urnengraf of nis. Daarnaast is er een strooiveld waarop as verstrooid kan worden. Centraal op het strooiveld is een gedenknaald geplaatst waaraan een gedenkplaatje van de overledene bevestigd kan worden.

Het is mogelijk om naastliggende grafruimte of urnengraf voor partner of kind te reserveren, hiervoor dient wel de gebruikelijke grafrechten te worden betaald.


Voor wie is deze laatste rustplaats bestemd?

Van het kerkhof kunnen in principe alleen parochianen of oud-parochianen gebruik maken. Begraving, bijzetting of as verstrooiing van een partner en/of tot het huishouden behorend kind, die een andere geloofsovertuiging aanhangen, is ook mogelijk.


Contactpersoon

Voor meer informatie over het kerkhof kunt u zich wenden tot onze contactpersoon:

Hein Langen tel. 0591-317829

Mailen: begraafplaatsen.mhvd@gmail.com

 

 

Archief
Agenda

Geen activiteiten.