Nieuwsarchief

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van de kerk gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen, zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.
Algemeen:
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter met betrekking tot hygiëne, handen reinigen, thuisblijven bij gezondheidsklachten als hoesten of verkoudheid, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
Liturgievieringen:
U meldt zich aan bij binnenkomst van de viering. Uw naam en telefoonnummer wordt genoteerd op een bezoekerslijst. Reserveren vooraf via de aanmeldtelefoon is niet meer nodig.
U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor het plaatsnemen en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
De collectes vinden plaats onder de offerande met behulp van een stok met buidel.
Zingen:
Volkszang kan nog niet. Een koor van maximaal 12 zangers kan zingen mits de anderhalve meter tussen de koorzangers in acht wordt genomen.
Boekje:
Er is geen boekje met liederen. Wel is er een blad met teksten voor deze liturgie. U kunt een blad nemen en een vrije gift doneren in het busje.
Mondkapje:
Een mondkapje is niet meer nodig.
Communie uitreiking:
U houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Tussen bedienaar en ontvanger is een hoestscherm geplaatst. Communie wordt uitgereikt met pincet.
De gelovige die de H. Hostie niet met de hand wil aanraken, kan een eigen ‘corporale’ meebrengen en daarop de H. Hostie ontvangen en naar de mond brengen.
Na afloop:
Napraten in groepjes of koffiedrinken in een zaaltje of buiten kan, mits de anderhalve meter in acht
wordt genomen.
29 juni 2021