Nieuwsarchief

Geachte parochianen van de parochie Maria, Hertogin van Drenthe,

Met ingang van 1 oktober vorig jaar heeft Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, eervol ontslag verleend aan pastoor J.S. de Zwart. Daardoor ontstond er een vacature in uw parochie. In de tussentijd zijn tal van priesterlijke taken waargenomen door verschillende buurtpastores, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Zij ondersteunen daarbij de werkzaamheden van uw pastoraal werkster A.T. Oosting. Pastoraal werker T.J. de Wolff verleent eveneens parttime zijn assistentie.

In de tussentijd hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden en zijn de gesprekken met de beoogd opvolger voor uw parochie afgerond. Deze gesprekken met de bisdomstaf, pastoraal werkster A.T. Oosting, het dagelijks bestuur van uw parochie en vertegenwoordigers van uw Locatieraden zijn goed verlopen.

Daarom kan nu bekend gemaakt worden dat de bisschop pater J.A. Okonek s.chr. per 1 mei a.s. benoemt tot pastoor van uw parochie.
Pater Okonek is 44 jaar en is nu werkzaam in de parochie Heilige Drie-eenheid te Hoogeveen, Beilen en Meppel, daarnaast is hij verantwoordelijk voor de Poolse gemeenschap in ons bisdom Groningen-Leeuwarden.

Namens de bisdomstaf wens ik u allen een goede en vruchtbare samenwerking toe met pater Okonek s.chr..

Met vriendelijke groet,
Peter H.H. Wellen,
Vicaris-generaal