Nieuwsarchief

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.

Ook wij volgen het advies van de Nederlandse bisschoppen op. Wij vragen de bezoekers van onze vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Dit weekend zijn er gastdames of – heren achterin de kerk om uw vragen te beantwoorden en mogelijk om u naar uw plaats te begeleiden, omdat misschien niet overal aangegeven is, waar u wel of juist niet kunt gaan zitten. Hiervoor vragen wij uw begrip.