Nieuwsarchief

Gisteren heeft het bisdom de regels voor de vieringen vanaf nu bekend gemaakt. Dus we moeten u weer berichten over enkele ingrijpende wijzigingen.

De vieringen vanaf nu gaan gewoon door zoals gepland. Maar er mogen per dienst maximaal 50 kerkgangers de dienst bijwonen, exclusief voorgangers koor enz. Aanmelden voor alle diensten met de aanmeld telefoon wordt weer ingevoerd. Er kan met maximaal vier zangers gezongen worden.

Ook het bezoek aan de kerststal in de kerk ’s middags op Eerste Kerstdag, kan gewoon doorgaan met inachtneming van de anderhalve meter.