Nieuwsarchief

De Parochie Maria Hertogin van Drenthe bestaat alweer een jaar. Door de afwezigheid en later het vertrek van pastoor de Zwart werd er een groot beroep gedaan op pastor Myriam. Ter ondersteuning van haar werd pastor de Wolff aangesteld. Hij levert een waardevolle bijdrage aan “afgeronde” zaken, maar de continuïteit wordt vooral geborgd door pastor Myriam.

In gesprekken met haar bleek vaak een grote werkdruk. Deze bestond uit pastorale taken, maar ook allerlei alledaagse vragen (denk aan vragen zoals: er hangen takken over, bij wie moet ik zijn?) kostte haar veel tijd. Daarnaast werd duidelijk dat, omdat pastores altijd bereikbaar moeten zijn in verband met de uitvaartwacht en Ziekenzalving, zij ook op momenten, dat zij met pastorale taken bezig zijn, toch gebeld worden over andere zaken.

Uitgangspunt is dat onze Parochie goed bereikbaar is, zowel telefonisch, als per post of email. Voor de post en de mail is het goed geregeld. Maar de telefoon is een ander verhaal. Omdat de pastores te allen tijde bereikbaar moeten zijn (althans iemand) is het lastig om de telefoontjes, die eigenlijk niet de pastores thuishoren, te voorkomen.

Daarom is er vanaf 1 februari één telefonisch loket voor de hele parochie. Deze telefoon wordt bemenst door één (of meerdere) coördinator(en). Mensen, die vragen hebben, ongeacht welke vraag, kunnen dit nummer bellen.

Het nieuwe centrale nummer is 06 – 51 75 15 92

Wij vragen u nadrukkelijk als u vragen heeft, het bovenstaande nummer te bellen. Mocht u de voicemail krijgen, wilt u dan uw naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt u te allen tijde teruggebeld.