Nieuwsarchief

Aan de parochies en geloofsgemeenschappen in het bisdom Groningen-Leeuwarden,

Op 24 mei 2015 publiceerde paus Franciscus de encycliek Laudato si. Dit schrijven heeft veel belangstelling en adhesiebetuigingen opgeroepen. Het heeft een vervolg gekregen in een nieuwe encycliek Fratelli tutti van 4 oktober 2020. De klimaatproblemen zullen onze politiek nog jaren bezig houden en dagen ons allen uit tot een verandering in levensstijl.

Bij gelegenheid van de Aktie Kerkbalans 2021 bieden wij u een mini fruitboompje aan. Het is een initiatief dat aansluit bij een idee van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt geduld om de resultaten te zien van verrichte inspanningen.

Sowieso zijn bomen belangrijk voor het vasthouden van water. Ecologen zien in het aanplanten van  bossen een belangrijk middel om ons klimaat positief te beïnvloeden. Een boom legt de band met voedsel en met duurzame klimaatbestendige landbouwsystemen. Hij verwijst ook naar recente gemeenschapsinitiatieven zoals deeltuinen, eetbare tuinen, enz.

Plaats het boompje op een publieke plaats en plaats het tekstbordje erbij. Dan is het een bescheiden teken van onze zorg voor de schepping. De boompjes zijn door mij persoonlijk gezegend. Hopelijk een extra aansporing om ze ook daadwerkelijk te planten!

Actie Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende actie van de verschillende kerken om de betrokkenheid van gelovigen vast te houden en te vergroten. Niet alleen qua inzet en intentie, maar ook financieel. Van groot belang is de bijdrage die door parochianen wordt geleverd aan de financiën van de parochie. Deze actie in januari 2021 is de eerste in het corona-tijdperk. Het zal blijken welke impact de maatregelen rond het coronavirus hebben op de bereidheid om die financiële bijdrage te (blijven) geven. Afgelopen jaar is gebleken dat collecteopbrengsten zijn achtergebleven, maar ook bleek dat veel mensen op andere manieren de kerk hebben gesteund. Het zou goed zijn als we hierop zouden kunnen inspelen. Meer dan ooit vragen we uw inzet voor deze actie en zijn we dankbaar voor de vele vrijwilligers de hier enorm veel tijd insteken ten behoeve van hun eigen parochie.

Ik wens u succes bij het voorbereiden van de acties.

Dr. C.F.M. van den Hout

Bisschop van Groningen-Leeuwarden