Nieuwsarchief

Al verschillende keren hebben wij u geïnformeerd over de veranderingen binnen onze parochie. Veranderingen, die voortkwamen uit het feit dat er vier parochies samen één parochie zijn geworden. Deze fusie zorgde ervoor dat we allerlei regels op elkaar zijn gaan afstemmen. Eén van de laatste grote verandering betreft misschien wel de kerkbijdrage.

Daarom gaat er per 1 januari 2019 het één en ander veranderen. Omdat elke locatie zijn eigen manier om uw bijdrage te innen had is het lastig om precies aan te geven wat er voor u als parochiaan verandert, maar daarom proberen we duidelijk te maken hoe het vanaf 1 januari gaat lopen.

Allereerst wordt de kerkbijdrage persoonlijk. We vragen iedereen, die lid is van onze parochie en ouder is dan 18 jaar, een bijdrage te doen voor de dekking van alle kosten, die wij maken. U moet dan denken aan de kosten voor de pastores, maar ook aan het onderhoud van de gebouwen, de kosten voor verwarming, de misboekjes, de kaarsen etc. Zoals elk jaar zal hiervoor een drempelbedrag worden vastgesteld.

Voor een aantal van u zal dit bedrag lager zijn, dan u gewend was, maar natuurlijk staat het u vrij om het oude bedrag te blijven geven. Want zonder uw financiële bijdrage wordt het voor onze parochie steeds moeilijker om dat te blijven doen wat u en ik belangrijk vinden.

In januari, bij de actie Kerkbalans, krijgt u informatie over wat er met uw bijdrage gedaan is of gaat gebeuren. Daarnaast krijgt u, misschien wel zoals u gewend bent, een formulier waarop u aan kunt geven, welk bedrag u in 2019 aan de parochie wil geven.

In het volgend Klaverblad zullen we u hier meer over vertellen.

Parochiebestuur