Graag willen we aan u voorstellen: R.K. Dameskoor “Inter Nos”. Onze naam betekent “onder ons”. Dit proberen wij waar te maken door de goede sfeer, die er al heel lang heerst, te behouden. Onlangs bestond ons koor 60 jaar en dit is uitbundig gevierd.

“Inter Nos” luistert de weekendvieringen in Emmer Compascuum op, in afwisseling met de andere koren. Onze dirigent is Peter Riksma. Wij zingen meest kerkelijke liederen, maar ook gospels en diverse populaire nummers. Op hoogtijdagen zingen we samen met het mannenkoor van de R.K. Kerk.

Ieder jaar wordt in Emmer Compascuum een korenavond georganiseerd. Dat is een najaarsconcert van alle koren in Emmer Compascuum dat op de eerste vrijdagavond in oktober in onze kerk gehouden wordt. Hierbij zijn we altijd present.

“Inter Nos” is een gezellig koor. Ieder jaar hebben we een uitgaansdag. Wij repeteren in de winter op maandagmiddag en in de zomer op woensdagavond. We hebben nu dertien leden, maar er kunnen zeker nog vrouwen bij!

Wilt u zich opgeven of meer informatie krijgen, dan kunt u zich wenden tot:

  • Annie van Mensvoort, voorzitter, telefoonnummer 351605
  • Tilda Heine, penningmeester, telefoonnummer 351905 of
  • Nanda Peerdeman, secretaris, telefoonnummer 353012
Archief
Agenda

Geen agenda