Foto gemaakt ter gelegenheid van het 70-jarig koorjubileum van Geert Zaan

Foto gemaakt ter gelegenheid van het 70-jarig koorjubileum van Geert Zaan

Al vanaf de oprichting van de parochie is er een herenkoor actief . Tijdens de zondagse hoogmis werden Latijnse gezangen gezongen. Dit is jarenlang zo doorgegaan. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd er ook een dameskoor opgericht. De heren waren toen af en toe in het weekend vrij.

Na het Vaticaans Concilie werd de liturgie in het Nederlands gevierd. Het koor paste hier het repertoire op aan. Er worden Nederlandstalige liederen gezongen uit het weekendmisboekje van Berne Heeswijk. Maar ook het Latijn wordt in ere gehouden.

Het koor bestaat momenteel uit 15 heren en een organiste. Er wordt zo’n 20 keer per jaar gezongen tijdens de weekendviering. De ene keer op zondag en de andere keer op zaterdag. Tijdens hoogfeesten wordt er samen met het dameskoor een gemengd koor gevormd om samen de gezangen te verzorgen tijdens de viering. Bij uitvaarten wordt de zang ook door de dames en heren samen verzorgd. De heren zingen ook tijdens de avondwake voor een overledene.

Het koor repeteert op dinsdagavond van 19 uur tot 20.30 uur in het parochiehuis.

Halverwege de avond is er een gezellige koffiepauze. Er kan dan wat bij gepraat worden. Om kennis te maken met het koor kan er contact worden opgenomen met de dirigent:

  • Wim van Uem, tel. 0591-352131
Archief
Agenda

Geen agenda