Hoofdkanaal OZ op de achtergrond ziet u de oude RK Kerk omstreeks 1906Rond 1889 telde Munsterscheveld en Emmer-Compascuum al bijna 1000 inwoners, waaronder ook vele katholieken. De afstand tot Ter Apel leverde voor velen problemen op, daardoor gingen sommige mensen naar Rütenbrock (Duitsland) en sommige mensen vervulden hun zondagsplicht niet. Pastoor N.C. Nieuwesteeg van de St. Willibrodusparochie te Ter Apel maakte zich zorgen en schreef een brief aan de aartsbisschop van Utrecht Mgr. P.M. Snickers om een nieuwe parochie op te richten in het Munsterscheveld.

Ter aanvulling deelde hij mee:

1. dat enige grondeigenaren voor de bouw van de kerk twee hectare grond hadden geschonken.
2. voor de bouw was er een fonds van 600 gulden beschikbaar.
3. bewoners hadden toegezegd zoveel als in hun vermogen lag aan de bouw van de kerk te zullen bijdragen.

Er werd later nog een collecte gehouden die 15.000 gulden opbracht. Hiermee kon de bouw van de neo-gotische kerk beginnen.

Op 16 november 1889 werd de éénbeukige bakstenen kruiskerk met 180 zitplaatsen opgeleverd.

Op 22 december 1895 werd te Munsterscheveld onze parochie opgericht, toegewijd aan de Heilige Willehadus. De eerste Pastoor van onze parochie was Henricus Josephus Vinke (1895-1906)vinke

De éénbeukige bakstenen kruiskerk werd na korte tijd alweer afgebroken. In 1923 werd in opdracht van het kerkbestuur van de H. Willehadusparochie op de funderingen van een vroegere kerk de huidige kerk gebouwd. Deze bouw stond onder leiding van pastoor J.H. Smeenk (1918-1929).

Hij was daartoe gemachtigd door de bisschop van Utrecht. Het ontwerp is afkomstig van architect Herman Kroes. Deze kerk werd ingezegend in 1924.

In 1915 werd de katholieke gemeenschap verder uitgebreid met het klooster van de Zusters van Onze Lieve Vrouw uit Amersfoort, huize St. Hendricus (1915). Deze zusters hebben veel werk in de parochie verricht. Onder hun leiding kwamen er een kleuterschool, een lagere school, een meisjes-pensionaat en de Mariahof, een huishoudschool en een Katholieke ULO. Op de meeste van deze scholen zwaaiden de zusters van Onze Lieve Vrouw de scepter. In 2001 vertrokken de laatste zusters uit Emmer-Compascuum.

barselaarIn de jaren 1989-2004 is onder de bezielende leiding van pastoor van de Barselaar (1987 – 1999) de kerk gerestaureerd; de dakvlakken, behoudens die van de toren, zijn voorzien van een nieuwe leibedekking. De glas-in-lood-ramen van de kerk, met uitzondering van de toren, zijn geheel gerestaureerd. Begin juni 2004 is de kerk met veel festiviteiten opnieuw opgeleverd. Er staat een prachtig kerkgebouw met een erg goede akoestiek en een eenvoudig (unit systeem, type ‘Crescendo’) orgel (1959).

Op 1 januari 2017 is de parochie opgegaan in de nieuwe fusieparochie Maria, Hertogin van Drenthe. Maar het kerkelijk leven in Emmer-Compascuum is zeker niet enkel en alleen maar geschiedenis. De plaatselijke geloofsgemeenschap leeft en draagt dat geregeld naar buiten. Onze locatie heeft ontzettend veel vrijwilligers in allerlei werkgroepen. Jaarlijks worden er veel bijzondere vieringen en activiteiten georganiseerd zoals de Maria Vesper (met aansluitend processie op tweede pinksterdag), de Fancy fair, de Fietstocht, Kerstmusical.

Tevens hebben we een Parochiehuis waar wekelijks “LEVEN” is.

* Zie het boek 100 jaar St.Willehadusparochie voor nog veel meer informatie.

Archief
Agenda

Geen agenda