Nieuwsarchief

Wijzigingen i.v.m. Corona
In verband met de verspreiding van het corona virus zijn door de Nederlandse bisschoppen beperkende maatregelen genomen.
Dit houdt in dat de door de weekse vieringen vervallen en ook de avondvieringen en de kerstnachtvieringen vervallen
De ouderenvieringen op de middagen gaan wel door.

Kijk voor vieringen op feestdagen op: weekend en feestdagen